Εβραϊκός Σχεδιασμός Να Βομβαρδιστεί Το Υπουργείο Εξωτερικών Στο Λονδίνο Μετά Τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ~ Jewish Plot To Bomb The Foreign Office In London After WW2…! (Photo)

DER KAMERAD

A plot to bomb the Foreign Office in London in 1947 was foiled by a pilot from Birmingham and has now been chronicled in a new book.

Ver la entrada original 954 palabras más

Allied Use of Delay-Action Bombs (aka Long-Term Chemical Detonator Bombs) and their Effects

Justice for Germans

Contrary to the claims of the “Court Historians”, the Allied Terror-Bombing Campaign was not intended for the destruction military targets, as my previous post demonstrate, but rather, to “de-house” and to kill as many German civilians as possible.

“Court Historians” are the intellectual bodyguards of the State. They shape and defend the “official line” or interpretation on the State’s wars, its presidential regimes, or other key historical events and public policies. As a result they enjoy high esteem and recognition in the mainstream media and academia. As defenders of the status quo they frequently attack and label their critics as “conspiracy theorists,” “revisionists,” “isolationists,” “appeasers,” “anti-intellectuals,” or other boogie men, rather than engage in civil discourse or discussion.
http://www.houseofpaine.org/court_historians.html

British documents as referred to by David Irving (and many other Non-Court Historians), and many quotes from the British military leadership confirm that the British and later also the Americans, deliberately…

Ver la entrada original 1.358 palabras más